NEHEJTUJ.sk - zostrih všetkých filmov
NEHEJTUJ.sk - fotenie, ambasadori
Predstavenie projektu NEHEJTUJ.sk


 

Janette Motlová, spisovateľka

Janette Motlová, spisovateľkaAk má mať takýto projekt úspech, tak musí byť na školách medzi tými, ktorí svoje názory a postoje ešte len formujú. Mojou osobnou misiou je, aby sa projekty ako tento dostali na školy, aby sa s nimi pracovalo a aby si učitelia, vychovávatelia a všetci tí, čo pracujú s mládežou uvedomili, že majú naše deti v rukách väčšinu dňa a akýkoľvek názor, ktorý vyslovia, je pre deti informáciou, ktorú si niekam uložia. Projekt Nehejtuj.sk je tá správna cesta. Decká potrebujú zážitok, potrebujú niečo prežiť a prežuť, aby si vôbec uvedomili, aké sú spúšťače nenávisti. A čím viac ich budeme upozorňovať, či už cez filmy alebo akýkoľvek iný program, výchovný alebo vzdelávací, aby tie spúšťače hľadali, tým skôr z nich vychováme ľudí zodpovedných za svoje konanie. A tie spúšťače treba hľadať nielen u rómskych detí, ale aj u nerómskych.

 

Viktor Horján, herec

Viktor Horján, herec„Projekt Nehejtuj.sk je zaujímavý preto, lebo dnes sa k nám dostáva množstvo informácií a vnemov a my si z nich vyberáme väčšinou tie najhoršie. A najviac absorbujú informácie mladí ľudia a deti, čiže je veľmi dôležité, aby sa naučili, že to, keď má niekto inú farbu pleti alebo hovorí iným jazykom či inklinuje chlapec k chlapcovi alebo dievča k dievčaťu, neznamená nič zlé. Nemôžeme za to, že sme každý iný. Ja som sa na strednej škole pre šikanu utiahol do seba a musím povedať, že by mi vtedy veľmi pomohlo, keby existoval internet, keby sa o tom hovorilo a písalo v médiách, keby sme sa o tom učili, keby nám niekto poradil. Projektu by som zaželal pokračovanie. Aby prišli ďalší známi ľudia, ktorí sa nebudú hanbiť a zdráhať hovoriť o týchto témach a ktorí by boli vzorom pre mladých, čo ich majú radi.“

 

Viki Ráková, herečka

Viki Ráková, herečka„Som rada, že sa niekto takýmto témam venuje, lebo keď si občas čítam diskusné fóra, tak je to až desivé, ako agresívne vyjadrujú niektorí ľudia svoje názory. Predtým, ako som sa stala známou, som sa s takou nenávisťou ani nestretla. Ja som vyrastala v Rimavskej Sobote kde sme hovorili oboma jazykmi, takže nám ani nenapadlo riešiť to. A ani som to nechápala, keď som sa prvýkrát stretla s takouto nenávisťou, že pre niekoho môže byť problém to, že hovorím inou rečou. Projektu Nehejtuj.sk by som zaželala, aby oslovil čo najviac ľudí, aby sa nad ním zamysleli, aby reagovali pozitívne a pristupovali k týmto témam dospelejšie. Aby začali pristupovať k vyjadrovaniu svojich názorov zodpovednejšie a inteligentnejšie.“

 

     
O projekte  
   

NEHEJTUJ.sk je multimediálny projekt určený do slovenských základných a stredných škôl, ale aj do iných štátnych i súkromných inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou. Výstupom projektu je metodická príručka a dvoj-DVD s výberom filmov slovenskej aj zahraničnej produkcie na témy netolerancie, ktorú si tieto inštitúcie môžu OBJEDNAŤ.

Metoická príručka + DVD 1 a 2Cieľom projektu je vzdelávanie prostredníctvom faktov a emócií. Všetko, čo sa učíme len pomocou strohých informácií sa nás bytostne netýka. Čísla, štatistiky či ponaučenia z klasických učebníc nedokážu nahradiť stretnutie s ľuďmi, ktorí na vlastnej koži zažili diskrimináciu, xenofóbiu či šikanovanie. Takouto osobou môže byť úplne neznámy človek, dokonca herec či animovaná postavička. Nahliadnutie do pocitov človeka prináša nové poznanie. To všetko dokáže urobiť s našimi citmi film, dokumentárny, hraný či animovaný. Skúsme teda zmeniť postoje žiakov na Slovensku a vyvolať u nich nový emocionálny zážitok, aby si uvedomili a pochopili dôsledky nenávisti cez svoju vlastnú radosť, smútok či hnev.

Filmy vyberali profesionáli z oblasti audiovizuálnej tvorby v spolupráci s odborníkmi na tému nenávistných prejavov, s novinármi a pedagógmi, so Slovenským filmovým ústavom a organizátormi filmového festivalu o ľudských právach Jeden svet. Snažili sme sa nájsť filmy, ktoré pochádzajú z príbuzných kultúrnych, spoločenských či jazykových oblastí a zároveň k nim vieme získať všetky práva potrebné na ich šírenie. Kompromisom je výber 12 filmov, ktoré sa nachádzajú na dvoch DVD.

Každý film reprezentuje jednu z tém nenávisti. Súčasťou DVD je aj metodická príručka, ktorá opisuje všetky filmy a navrhuje postupy, ako jednotlivé témy deťom a mládeži priblížiť. Ku každému filmu sú pripravené otázky, na ktoré študenti odpovedia pred jeho pozretím, bez toho aby sa čokoľvek o problematike filmu dozvedeli. Zámerne sme vybrali také otázky, aby žiaci siahli po „jednoduchších“ odpovediach. Po odpovediach, ktoré nepotrebujú hlbšie premýšľanie, ktoré možno poznajú z úst svojich rodičov alebo kamarátov. Tento koncept sme nazvali „1 otázka, 2 odpovede“. Tie druhé odpovede by mali študenti vysloviť hneď po dopozeraní filmu, keď im položíme takmer rovnaké otázky. Pre mnohých bude asi prekvapením, ako sa ich odpovede budú líšiť.

Ako bonusový film sme pridali slovenský dokument o dvoch učiteľoch, ktorých postoje a práca sú pre mnohých príkladom a motiváciou.

Projekt NEHEJTUJ.sk môže slúžiť ako pomôcka na hodinách dejepisu, etiky, mediálnej výchovy, informatiky a ďalších predmetov na základných a stredných školách ale aj počas voľno časových aktivitách detí a mládeže.